Розділ ‘Мала академія наук’

Переможці ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України в 2019-2020 н.р.

Завантажити список переможців.

Переможці МАН у 2018-2019 н.р.

Завантажити список переможців

МАН – 2016

Секції МАН.

Вимоги до написання тез.

Програма конкурсу – захисту.

Перелік наукових відділень і секцій МАН

Перелік

наукових відділень і секцій Малої академії наук України, в яких проводитиметься III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

 

 

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
 1. Українська література
Українська мова та література
 1. Світова література
Українська мова та література, світова література (за вибором)
 1. Російська література
Російська мова, світова література (за вибором)
 1. Фольклористика
Українська мова та література
 1. Мистецтвознавство
Українська мова та література
 1. Літературна творчість
Українська мова та література
ІІ. Мовознавства
 1. Українська мова
Українська мова та література
 1. Російська мова
Російська мова
 1. Китайська мова
Китайська мова
 1. Іспанська мова
Іспанська мова
 1. Англійська мова
Англійська мова
 1. Німецька мова
Німецька мова
 1. Французька мова
Французька мова
ІІІ. Філософії тасуспільствознавства
 1. Філософія
Історія України
 1. Соціологія
Історія України
 1. Правознавство
Історія України

 

 

 1. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
Історія України
 1. Педагогіка
Українська мова та література
 1. Журналістика
Українська мова та література
 1. Історії
 2. Історія України
Історія України
 1. Археологія
Історія України
 1. Історичне краєзнавство
Історія України
 1. Етнологія
Історія України
 1. Всесвітня історія
Історія України
 1. Наук про Землю
 2. Географія та ландшафтознавство
Географія
 1. Геологія, геохімія та мінералогія
Географія
 1. Кліматологія та метеорологія
Географія
 1. Гідрологія
Географія
VІ. Технічних наук
 1. Технологічні процеси та перспективні технології
Фізика, математика(за вибором)
 1. Електроніка та приладобудування
Фізика, математика(за вибором)
 1. Матеріалознавство
Фізика, математика(за вибором)
 1. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
Фізика, математика(за вибором)
 1. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Фізика, математика(за вибором)
 1. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
Фізика, математика(за вибором)
 1. Науково-технічна творчість та винахідництво
Фізика, математика(за вибором)
VІІ. Комп’ютерних наук
 1. Комп’ютерні системи та мережі
Математика
 1. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
Математика
 1. Технології програмування
Математика
 1. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
Математика
 1. Internet-технології та WEB дизайн
Математика
 1. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Математика

 

IІІ. Математики 
 1. Математика
Математика
 1. Прикладна математика
Математика
 1. Математичне моделювання
Математика
 1. Фізики і астрономії
 2. Теоретична фізика
Фізика
 1. Експериментальна фізика
Фізика
 1. Астрономія та астрофізика
Фізика
 1. Аерофізика та космічні дослідження
Фізика
 1. Економіки
 2. Економічна теорія та історія економічної думки
Математика
 1. Мікроекономіка та макроекономіка
Математика
 1. Фінанси, грошовий обіг і кредит
Математика
 1. Хімії та біології

 

 

 1. Загальна біологія
Біологія, хімія(за вибором)
 1. Біологія людини
Біологія, хімія(за вибором)
 1. Зоологія, ботаніка
Біологія, хімія(за вибором)
 1. Медицина
Біологія, хімія, фізика(за вибором)
 1. Валеологія
Біологія, хімія (за вибором)
 1. Психологія
Біологія, історія України (за вибором)
 1. Хімія
Хімія
ХІI. Екології та аграрних наук
 1. Екологія
Біологія, хімія, українська мова (за вибором)
 1. Охорона довкілля та раціональне природокористування
Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
 1. Агрономія
Біологія, хімія(за вибором)
 1. Ветеринарія та зоотехнія
Біологія, хімія(за вибором)
 1. Лісознавство
Біологія, математика(за вибором)
 1. Селекція та генетика
Біологія, математика(за вибором)

 

Тези наукових робіт

Тези наукових робіт за 2009-2013 роки можна знайти за посиланням   http://man.rv.ua/index.php?id=vudavnicha

Методичні рекомендації МАН

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницьких робіт читати за посиланням   http://man.rv.ua/index.php?id=met_materials

Положення про курсову роботу

Положення про курсову роботу учнів Гощанської районної гімназії

 1. Загальні положення
 • Написання курсової роботи учнями Гощанської гімназії є невід’ємною
  частиною навчального плану.
 • Курсові роботи виконуються учнями IV – VIII класів.
 • Курсові роботи учнів IV класу носять реферативний характер, V-VIII
  класів – пошуково-дослідницький.
 • Метою написання гімназистами курсових робіт є:

 

 • розвиток творчих здібностей учнів та їхнє подальше
  самовдосконалення;
 • практичне оволодіння методикою науково-пошукових досліджень;
 • ознайомлення з матеріалом, що виходить за межі навчальних програм;
 • поглиблене вивчення навчального матеріалу.

1.5.   З метою підготовки учнів до написання курсових робіт учні IV класу
вивчають факультативний курс “Основи наукових досліджень”, а учні І
класу освоюють бібліотечний урок.

 1. Порядок написання курсових робіт

 

 • На початок квітня щороку науково-методична рада гімназії готує перелік рекомендованих тем. Гімназисти IV – VIII класів самостійно визначають тему майбутньої курсової роботи.
 • Обрані теми повинні бути актуальними, мати проблемно-пошуковий
  характер і бути обговореними і затвердженими на засіданнях кафедр наприкінці квітня.
 • На початку травня списки гімназистів із обраними і уточненими темами подаються заступнику директора з навчально-методичної роботи на реєстрацію з подальшим затвердженням наказом директор гімназії.
 • Протягом навчально-виробничої практики та літніх канікул учні
  займаються пошуком матеріалів для написання роботи.
 • У вересні допускається зміна або коригування раніше обраної теми.
 • Протягом жовтня – березня гімназисти працюють над своїми роботами під керівництвом наукових керівників.
 • На початок квітня науковим керівникам подаються чорнові варіанти робіт з метою остаточного коригування тексту.
 • Наявність готових робіт фіксується науково-методичною радою та
  вихователями гімназійних класів.
 • Захист наукових робіт проводиться в кінці
  квітня, а в разі відсутності учня у перший тиждень травня.  
 1. Порядок проведення захисту курсових робіт

 

 • На захист приймаються роботи обсягом 20-30 друкованих сторінок за
  наявності рецензії наукового керівника.
 • Для проведення захисту наказом директора гімназії створюються фахові комісії.

3.3. Захист передбачає:

– стислий виступ – презентація роботи (актуальність, науковість,

– проблемність, особливості дослідження, власні висновки тощо);

– запитання учасників захисту ;

-рекомендації комісії щодо подальшої роботи над темою;

– оцінювання комісією робіт згідно вимог.

 1. Заохочення гімназистів-переможців
 • За результатами захисту виставляються індивідуальні та групові рейтинги з
  подальшим визначенням переможців.
 • Оцінка за роботу виставляється в журнал та табель успішності гімназиста.
 • Найкращі роботи рекомендуються на І та II етапи конкурсу-захисту МАН.

4.4. В честь Дня гімназії на науковій конференції гімназійного наукового
товариства проводиться нагородження дипломами, грошовими стипендіями та цінними подарунками переможців:

– гімназійного конкурсу курсових робіт;

-І, II та III етапів конкурсу-захисту МАН.