Розділ ‘Ліцей’

Статут Гощанського академічного ліцею

Ознайомитись зі статутом Гощанського академічного ліцею можна за покликанням Статут.

” Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік зі змінами Гощанська районна гімназія”

Завантажити додаток

Місія та завдання

Місія Гощанської районної гімназії

Формування особистості випускника з якостями та компетенція ми, що забезпечують життєвий успіх у сучасному національному та глобальному суспільному просторі.

Мета діяльності гімназії

Задоволення потреби територіальної громади Гощанського району на освіту здібних і обдарованих дітей на рівні кращих освітніх стандартів та створення умов для всебічного розвитку особистості гімназиста.

Головні завдання гімназії:

– пошук і цілеспрямований відбір на навчання інтелектуально здібних та обдарованих дітей;
– створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного та фізичного розвитку гімназистів, забезпечення їх функціональної загальноосвітньої підготовки на рівні кращих державних стандартів загальної середньої освіти;
– виховання в учнів поваги до Конституції та Законів України, державних символів, прав і свобод людини та громадянина;
– формування та розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності, підготовленої до професійного самовизначення, конкурентоздатної на національному та європейському ринках праці;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів;
– розробка та апратація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання, здійснення просвітницької та видавничої роботи.

Загальні відомості

Гощанська районна гімназія з’явилася як реалізація ініціативного проекту групи педагогів та представників громадськості і стала одним із перших навчальних закладів такого типу у Рівненській області. Офіційно гімназія була заснована розпорядженням голови Гощанської РДА Ткачука І.Ф. від 2 червня 1997 року № 200. Першим директором закладу було призначено Шкабаріна Феодосія Панасовича, досвідченого та авторитетного педагога, який працював керівником Гощанської ЗОШ за числом 2.
Із грудня 1999 року директором працює Скоцик Валерій Євстафійович. За час свого функціонування Гощанська гімназія стала одним з кращих навчальних закладів краю. У 2007 році заклад було нагороджено Почесною грамотою Рівненської обласної ради. І в 2010 та 2013 роках отримувала звання «Флагман сучасної освіти та науки України». Рішенням державної атестаційної комісії у 2010 році гімназія була атестована з відзнакою.
На сьогоднішній день начально-виховний процес здійснює висококваліфікований педагогічний колектив у кількості 45 чоловік. Серед них 5 – відмінників освіти України; 12 учителів-методистів; 6 старших учителів; 25 учителів вищої категорії; 6 учителів І категорії.
У гімназії щорічно навчається біля 340 учнів. У відповідності до Статуту заклад працює у режимі повного дня. Гімназія має у своєму складі догімназійне відділення (1-4 кл.) із поглибленим вивченням іноземних мов. Допрофільна підготовка здійснюється у ІV(8)-V(9) класах та в VІ(10)-VІІ(11) класах проводиться навчання за математичним, хіміко-біологічним, історичним профілями.
У гімназії на підвищеному рівні за сучасними методиками вивчаються англійська, німецька та польська мови а також інформатики.
Високий рівень профільної та додаткової освіти забезпечує конкурентоздатність випускників. За даними порталу Edumeter (середній бал ЗНО 2010-2014 років) випускники гімназії показали перший результат в області та 48-й в Україні.
Щорічно десятки гімназистів стають переможцями ІІ-ІV етапів Всеукраїнських олімпіад та ІІ-ІІІ етапів конкурсу-захисту МАН України, інтелектуальних конкурсів «Кенгуру», «Бобер», «Геліантус», «Соняшник» та інших.
У гімназії працює психолого-педагогічна служба, медична сестра, організовано трьохразове харчування та підвіз учнів власним автобусом.
Продовжується систематична робота по розвитку матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу. Створено сучасний інформаційно-бібліотечний центр, кабінети хімії, біології, інформатики, математики, української мови та літератури, німецької, англійської мов та інші. Всі аудиторії обладнані мультимедійними комплексами. Працює 50 комп’ютерів, об’єднаних у корпоративну мережу із власним сервером та підключенням до швидкісного Інтернету.
Окрім навчання, гімназія успішно розвиває свою виховну систему із дієвим учнівським самоврядуванням. Популярністю користується гімназійна газета «Велика перерва». Для учнів працюють хореографічний, драматичний, вокальний та інші гуртки, команда КВК «КУК».
Гімназисти активно готують та проводять численні позакласні заходи: свята, екскурсії, вечори, предметні тижні, конкурси, вікторини, виставки, спортивні змагання.
Гімназія має фінансову самостійність, власний кошторис та бухгалтерію.

Інформація про наявність вільних місць:

9 класи –  36 учнів; вільних місць – 24.

10 класи – 39 учнів; вільних місць – 21.

11 клас – 26 учнів; вільних місць – 4.

Статут гімназії

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Гощанської районної ради
від 18 жовтня 2013 р. № 364
із змінами відповідно до рішення Гощанської районної ради
від 22 січня 2014 року № 412
Голова Гощанської районної ради С. Гречич

СТАТУТ
Гощанської районної гімназії
Гощанської районної ради
Гощанського району
Рівненської області

(нова редакція)

І. Загальні положення
1.1. Гощанська районна гімназія Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області утворена розпорядженням голови Гощанської районної державної адміністрації від 4 червня 1997 року № 200.
Повне найменування: Гощанська районна гімназія Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області.
Скорочене найменування: Гощанська гімназія.
1.2. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності Гощанської районної гімназії (далі – гімназія).
1.3. Юридична адреса Гощанської районної гімназії: вул.. Незалежності, 21, смт. Гоща Рівненської області, 35400, тел. 0-3650-2-11-16, grdg.info/; E-mail GRDG@mail.ru
1.4. Гімназія є правонаступником усіх прав і обов’язків загальноосвітньої школи третього ступеня № 2 смт. Гоща Гощанського району Рівненської області, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 смт. Гоща Гощанського району Рівненської області, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах державного казначейства України, банківських установах, печатку установленого зразка, штамп, ідентифікаційний номер, бланки і вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням. Гімназія має свою символіку: прапор, герб, гімн, Обіцянку, які затверджуються конференцією колективу.
Положення з описом та порядком використання власної символіки затверджується відповідно до чинного законодавства.
1.5. Гімназія набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.
1.6. Гощанська районна гімназія заснована на спільній власності територіальних громад Гощанського району. Власником її є територіальні громади сіл, селища Гощанського району в особі Гощанської районної ради (далі – Власник).
1.7. Гімназія має статус комунального закладу, утримується за рахунок районного бюджету і є неприбутковою.
1.8. Гощанська районна гімназія – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей та працює в режимі повного дня.
1.9. Гощанська районна гімназія, має у своєму складі прогімназійне відділення (1-4 класи початкової ланки) з поглибленим вивченням іноземних мов.
1.10. Гімназія може входити до складу навчально-виховних комплексів з навчальними закладами різних типів і видів акредитації для задоволення освітньо-культурних потреб громадян на основі угод про співпрацю.
1.11. Головною метою діяльності гімназії є задоволення соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб територіальної громади в реалізації прав на повноцінну освіту здібних і обдарованих дітей та створення умов для їх самореалізації і всебічного розвитку.
1.12. Головними завданнями гімназії є:
 пошук і цілеспрямований відбір на навчання здібних і обдарованих дітей;
 виховання морально і фізично здорового покоління;
 створення максимально сприятливих для інтелектуального, духовного, морально-естетичного розвитку гімназистів, забезпечення їх функціональної загальноосвітньої підготовки на рівні державних та європейських стандартів загальної середньої освіти;
 розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, і обдарованості гімназистів, їх творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 виховання в учнів поваги до Конституції та Законів України її державних символів, прав і свобод людини і громадянина, формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості підготовленої до професійного самовизначення, конкурентноздатної на національному та Європейському ринках праці;
 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та іншого народів, здатного до толерантної поведінки в умовах діалогу культур;
 реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання, здійснення просвітницької та видавничої діяльності.
1.13. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, рішеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради іншими правовими актами, власним Статутом.
Гімназія самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства.
1.14. Гімназія не відповідає за зобов’язаннями Власника, а власник не відповідає за зобов’язаннями гімназії.
1.15. Держава та Власник не несуть відповідальності за зобов’язаннями гімназії, а вона не відповідає за зобов’язаннями держави та Власника, а також інших підприємств, установ, організацій.
1.16. У межах Статутної діяльності гімназія має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем, відповідачем у судах усіх інстанцій, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
1.17. Діяльність гімназії базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із соціальною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації, співробітництва та співтворчості вчителя і учня, системності, безперервності та наступності освіти і виховання.
1.18. Гімназія несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
 безпечні умови освітньої діяльності;
 дотримання державних стандартів освіти;
 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародним угодами;
 дотримання фінансової дисципліни;
 дотримання умов, що визначаються за результатами атестації закладу.
1.19. Мовою навчання у гімназії є українська мова та запроваджене профільне навчання з історичним, математичним, біолого-хімічними напрямками та поглиблене вивчення іноземних мов. Всі інші питання пов’язані з використанням мови вирішуються у відповідності до Закону України «Про засади державної політики у сфері». Профілі навчання можуть змінюватись за бажанням учнів, батьків з урахуваннями тенденцій розвитку суспільства, регіону, гімназії.
1.20. Гімназія має право:
 користуватися пільгами, що передбачені державою;
 проходити в установленому порядку державну атестацію;
 визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
 визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 проводити конкурсний відбір педагогічних працівників, порушувати клопотання перед районним відділом освіти про призначення та звільнення з посади педагогічних працівників (в т.ч. на конкурсній та контрактній основі);
 встановлювати форму одягу для учнів;
1.21. У гімназії створюються та функціонують предметно-циклові комісії: виховання, прогімназійної освіти, природничих, суспільно-гуманітарних, фізико-математичних дисциплін, іноземних мов, творчі групи, психолого-педагогічна служба та інші методичні і творчі об’єднання педагогічних працівників.
1.22. Медичне обслуговування учнів у гімназії здійснюється медичним працівником та Гощанською центральною районною лікарнею; заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
1.23. Відповідальність за організацію харчування учнів покладається на Власника та директора гімназії. Норми та порядок організації харчування учнів встановлюється Кабінетом Міністрів України, розпорядженням голови Гощанської райдержадміністрації.
1.24. Взаємовідносини гімназії з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами або угодами, що укладені між ними.

2. Структура гімназії
2.1. Гімназія працює у складі І-VII/VIII класів (відповідно 5-11/12 класів середньої загальноосвітньої школи) для учнів віком від 10 до 17/18 років. У складі гімназії функціонує прогімназійне відділення 1-4-х класів початкової ланки навчання, для учнів віком від 6 до 10 років.
2.2. У гімназії передбачено три ступені навчання:
І ступінь 1-4 класи (прогімназійна освіта);
ІІ ступінь І-V (5-9) класи (базова загальна середня освіта з допрофільним навчанням);
ІІІ ступінь – VI-VII/VIII (10-11/12 ) класи ( повна середня освіта з профільним навчанням).
2.3. Мікрорайон для гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання.
2.4. Прийом учнів на всі ступені навчання в гімназії проводиться на конкурсній основі. Умови конкурсу розробляються адміністрацією відповідно до чинних нормативно-правових актів та затверджується радою гімназії. За наявності вільних місць може проводитись конкурсний прийом до всіх класів крім випускного.
2.5. Зарахування учнів до гімназії проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, за наказом директора на підставі рішення приймальної комісії, особистої заяви (для неповнолітніх заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи, крім учнів 1-го класу.
2.6. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначаються згідно нормативів встановлених МОН України. За рахунок додаткових коштів місцевого бюджету може встановлюватись менша наповнюваність груп і класів.
2.7. Перевід учнів до наступного класу здійснюється за результатами річного та підсумкового оцінювання за рішенням педагогічної ради гімназії.
У випускних класах проводиться державна підсумкова атестація в порядку визначеному Міністерством освіти і науки України.
2.8. Учні, які навчаються в гімназії, мають право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи. Учні, які не можуть успішно засвоювати обрану програму навчання і виховання, за рішенням педагогічної ради гімназії і при сприянні органів управління освітою відраховуються з гімназії і переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.
З гімназії відраховуються ті учні, які порушують правила і норми поведінки, визначені Статутом, Правилами та Обіцянкою гімназиста у порядку встановленому чинним законодавством України.
2.9. Згідно з рішенням засновника гімназія може працювати в режимі школи повного дня, мати власний гуртожиток, входити до навчально-виховних комплексів.
2.10. У гімназії для учнів 1-11 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного фінансування можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора гімназії на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Комплектування та режим роботи групи продовженого дня визначається у відповідності до нормативних документів.
2.11. Гімназія може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.

3. Організація навчально-виховного процесу
3.1. Гімназія організовує та планує навчально-виховний процес самостійно відповідно до перспективного, річного та місячного планів роботи, які затверджуються радою та педагогічною радою гімназії, місячний – директором.
3.2. Гімназія працює за навчальним планом, що формується на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини, спеціалізації та профілів навчання. Робочий навчальний план гімназії погоджується радою, місцевим органом санітарної служби та затверджується відділом освіти райдержадміністрації. У вигляді додатків до навчального плану затверджується розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
3.3. Відповідно до навчального плану гімназії педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, обладнання, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
Навчальні програми, підручники, посібники, що розроблені працівниками гімназії можуть використовуватись у навчально-виховному процесі після їх затвердження у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку.
3.4. Педагогічні працівники гімназії можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовувати інноваційні технології навчання і виховання.
3.5. Поглиблена підготовка учнів досягається за рахунок вивчення спеціальних, факультативних курсів, курсів за вибором, індивідуальних додаткових занять на які відводяться спеціальні години навчального плану. Позаурочна робота передбачає організацію гуртків, студій, клубів, товариств, творчих об’єднань тощо. У гімназії може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та науково-дослідницька робота.
3.6. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Тижневий режим роботи гімназії регламентується розкладом занять.
3.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється гімназією в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
3.8. Навчальний рік у гімназії починається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів для 1-4-х прогімназійних класів та 190 робочих днів для 1-III (IV) класів гімназії. Навчальний рік поділяється на І-й та ІІ-й семестри.
3.9. Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення гімназії для роботи в новому навчальному році.
3.10. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).
3.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.
3.12. Тривалість уроків у гімназії становить: у 1-му прогімназійному класі – 35 хв., у 2-4-х прогімназійних класах – 40 хвилин, у І-VII/VIII класах гімназії 40 хв. Невідпрацьований від нормативної кількості хвилин (45 хвилин) час, сумується та використовується для уроків додаткової освіти з кожного предмета в режимі роботи школи повного дня.
3.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хв.
3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується радою гімназії і затверджується директором.
Тижневий режим роботи гімназії затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
3.16. Система оцінювання знань учнів гімназії, порядок проведення державної підсумкової атестації та звільнення від неї, переведення та випуску, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки України.
3.17. У гімназії здійснюється тематичний облік навчальних досягнень учнів та ведуться рейтинги академічних досягнень учнів на підставі Положення, що затверджується радою гімназії.
3.18. У 1-му прогімназійному класі застосовується словесна характеристика знань учнів, у 2-му класі – за рішенням педагогічної ради гімназії, у 3-4-х прогімназійних класах, І-V-му класах гімназії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною шкалою згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. У VІ-VII/VIII класах за рішенням ради гімназії можуть застосовуватись інші системи оцінювання знань учнів з обов’язковим переводом у 12-ти бальну шкалу.
3.19. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
3.20. Результати семестрового, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
3.21. У гімназії виставляється оцінка з поведінки. Її критерії визначаються педагогічною радою на основі Положення закладу. Учні, які за підсумками навчального року отримують незадовільну оцінку з поведінки, за рішенням педагогічної ради відраховуються з гімназії.
3.22. Порядок переведення і випуск учнів гімназії визначається нормативними актами Міністерства освіти України.
3.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається нормативними актами Міністерства освіти і науки України.
3.24. Учням, які закінчили певний ступінь гімназії, видається відповідний документ про освіту:
– по закінченні І ступеня навчання (початкової ланки) табель успішності;
– по закінченні ІІ ступеня навчання (основної школи) – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
– по закінченні ІІІ ступеня навчання (старшої школи) атестат про повну загальну середню освіту.
3.25. За успіхи у навчанні учні гімназії можуть нагороджуватись Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», свідоцтвом з відзнакою, похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» та медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні», срібною «За досягнення у навчанні». Учні гімназії можуть нагороджуватись відзнаками та стипендіями гімназії згідно положення, що затверджується радою гімназії.
3.26. Учні, які за результатами річного оцінювання мають досягнення 1-3 бали, за рішенням педагогічної ради можуть відраховуються з гімназії. У разі незгоди батьків, або осіб, які їх заміняють, з відрахуванням з гімназії вони мають право оскаржити це рішення у встановленому порядку.
3.27. За недобросовісне ставлення до навчання, правил поведінки, порушення норм Статуту гімназії до учнів можуть застосовуватись стягнення: зауваження, попередження, догана, відрахування з гімназії.

4. Учасники навчально-виховного процесу
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:
– учні;
– адміністрація закладу;
– педагогічні працівники;
– психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, бібліотекар, інші спеціалісти;
– батьки або особи, які їх заміняють, представники громадськості.
4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу, правилами для учнів.
4.3. Учні мають право:
 на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 на користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою гімназії;
 на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях і олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 брати участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 брати участь у обговоренні вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля учнів;
 брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, тощо;
 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права, або принижують їх честь і гідність;
 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
 отримання додаткових, у тому числі платних навчених послуг.
4.4. Учні зобов’язані:
– добросовісно відноситись до навчання, наполегливо оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
– шанувати традиції та підтримувати імідж гімназії, дорожити честю гімназиста, систематично підвищувати свій загальнокультурний рівень;
– виконувати вимоги Статуту, Правила та Обіцянку гімназиста, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази і розпорядження адміністрації та педагогічних працівників гімназії.
– бережно ставитись до майна гімназії, проводити його повноцінний ремонт у випадках псування, або відшкодовувати збитки у грошовій формі;
– дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;
– дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, відвідувати заняття у формі встановленого зразка;
– формувати кращі особисті якості, вести здоровий спосіб життя.
4.5. Учням забороняється:
– пропускати обов’язкові навчальні заняття та позанавчальні заходи без поважних причин;
– порушувати правила поводження в гімназії та поза нею;
– вживати спиртні напої, наркотичні засоби, палити в навчальний та позаурочний час.
За систематичне порушення цих заборон, за рішенням педагогічної ради, учні відраховуються із гімназії.
4.6. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи, яким притаманні високі моральні якості, які мають відповідну фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здатні забезпечувати високу результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати обов’язки педагогічного працівника.
4.7. Педагогічні працівники приймаються на роботу в гімназію на умовах конкурсу. Положення про конкурсний відбір затверджується радою гімназії. На підставі ухвали конкурсної комісії, директор робить подання до відділу освіти райдержадміністрації, наказом якого педагогічні працівники призначаються на відповідні посади в гімназії. Призначення педагогічних працівників може здійснюватись і на умовах контракту.
4.8. З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу в штатний розклад гімназії засновником можуть вводитись додатково посади педагогічних працівників, господарсько-обслуговуючого персоналу, залучатися викладачі вищих навчальних закладів, діячі науки, культури, тощо.
4.9. Права та обов’язки працівників гімназії визначаються Конституцією, законодавством України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.
4.10. Педагогічні працівники гімназії мають право на :
 захист професійної честі, гідності;
 самостійний вибір форм, методів, засобів навчання, нешкідливих для здоров’я учнів;
 участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 виявлення педагогічної ініціативи;
 участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 додаткову оплату праці та преміювання згідно умов визначених чинним законодавством України;
 користування продовженою оплачуваною відпусткою;
 матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України;
 отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
4.11. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків передбачених законодавством України.
4.12. Педагогічні працівники гімназії зобов’язані:
o забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів і програм на рівні обов’язкових державних вимог;
o сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
o будувати навчально-виховний процес на основі глибокого вивчення особистості гімназиста, створювати умови для самореалізації кожного з них;
o настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
o сприяти зростанню іміджу гімназії;
o виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України.
o готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
o дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
o захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
o постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
o виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
o брати участь у роботі педагогічної ради.
4.13. Педагогічні працівники гімназії атестуються у встановленому порядку, їх атестація є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз у п’ять років відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.14. За досягнення високих результатів у навчанні та вихованні учнів педагогічні працівники гімназії представляються до нагородження державними нагородами, до присвоєння почесних звань, відзначення преміями, грамотами та іншими видами морального та матеріального заохочення.
4.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
4.16. Батьки та особи, які їх заміняють, мають право:
 обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування гімназії;
 звертатись до органів управління освітою, директора гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;
 на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах;
4.17. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 сприяти здобуттю дитиною освіти в гімназії і здійснювати контроль за організацією робочого дня, забезпечувати відповідним обладнанням, формою встановленого зразка, іншим необхідним для занять одягом;
 створювати умови для систематичного навчання і пізнавальної діяльності дитини;
 при пропуску занять представляти відповідний документ;
 дотримуватися правил і режиму роботи гімназії, підтримувати її авторитет, традиції, відвідувати батьківські збори, приходити до гімназії на запрошення педагогічних працівників та адміністрації, ввічливо відноситись до працівників гімназії, гімназистів, їх батьків.
4.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх заміняють, обов’язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
4.19. У навчально-виховному процесі закладу можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

5. Управління навчальним закладом
5.1. Управління гімназією здійснюється Гощанською районною радою та відділом освіти Гощанської райдержадміністрації.
5.1.1. До компетенції Гощанської районної ради належить:
 унесення змін до статуту гімназії;
 розпорядження основними засобами гімназії;
 прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу;
 надання дозволу на списання основних засобів;
 прийняття рішення про припинення діяльності закладу, його ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу.
5.1.2. До компетенції відділу освіти Гощанської райдержадміністрації належить:
• визначення основних напрямів діяльності;
• призначення та звільнення директора гімназії за погодженням з власником;
• затвердження планів гімназії і звітів про їх виконання;
• визначення форм контролю за діяльністю закладу;
• затвердження штатного розпису працівників гімназії та інші питання галузі освіти.
5.2. Безпосереднє керівництво гімназією здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вище педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор гімназії призначається і звільняється з посади відділом освіти Гощанської районної державної адміністрації за погодженням з Гощанською районною радою або уповноваженим нею органом з дотриманням чинного законодавства.
Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного трудового законодавства та в галузі загальної середньої освіти.
5.3. Вищим органом громадського самоврядування гімназії є конференція колективу. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
– працівників гімназії – зборами трудового колективу;
– учнів гімназії другого-третього ступеня – класними зборами;
– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників гімназії 24, учнів – 24, батьків і представників громадськості 24.
Термін їх повноважень становить один рік.
Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати конференцію мають голова ради гімназії, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.
Конференція:
– обирає раду гімназії, її голову, встановлює термін їх повноважень;
– заслуховує звіт директора і голови ради гімназії;
– розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;
– затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності гімназії;
– приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
5.4. У період між конференцією діє рада гімназії.
5.5. Метою діяльності ради є:
– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;
– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією;
– розширення колегіальних форм управління гімназією;
– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
5.6. Основними завданнями ради є:
– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
– формування навичок здорового способу життя;
– створення належного педагогічного клімату в гімназії;
– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;
– налагодження партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
5.7. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її численність визначаються конференцією гімназії.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
5.8. Рада гімназії діє на засадах:
– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
– дотримання вимог законодавства України;
– колегіальності ухвалення рішень;
– добровільності і рівноправності членства;
– гласності.
Рада працює за планом, що затверджується конференцією.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту гімназії доводяться в 7- ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, що їх заміняють та громадськості.
У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.
5.9. Очолює раду гімназії голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою. Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії з організації навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
5.10. Рада навчального закладу:
– організовує виконання рішень конференції;
– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
– спільно з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;
– затверджує режим роботи гімназії;
– сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
– приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
– вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
– розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
– розглядає питання родинного виховання;
– бере участь за згодою батьків, або осіб, які їх заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
– сприяє педагогічній освіті батьків;
– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
– розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;
– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
5.11. При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада та інші органи громадського самоврядування.
5.12. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
5.13. Основними завданнями піклувальної ради є:
– сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів гімназії;
– зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази гімназії;
– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
– вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
– запобігання дитячій бездоглядності;
– сприяння працевлаштуванню випускників гімназії;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та гімназією.
5.14. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на конференції гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника гімназії.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.
5.15. Піклувальна рада діє на засадах:
– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
– дотримання вимог законодавства України;
– самоврядування;
– колегіальності ухвалення рішень;
– добровільності і рівноправності членства;
– гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-ми денний термін доводяться до відома колективу гімназії, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
– скликає і координує роботу піклувальної ради;
– готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
– визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
– представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
5.16. Піклувальна рада має право:
– вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора гімназії, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, лікувально-оздоровчої бази гімназії;
– залучати додаткові джерела фінансування гімназії;
– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази гімназії;
– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів, брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи гімназії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;
5.17. Директор гімназії:
– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
– організовує навчально-виховний процес;
– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
– розпоряджається в установленому порядку гімназійним майном і коштами;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
– за погодженням із профспілкою комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників гімназії;
– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
– несе юридичну відповідальність за свою діяльність у порядку встановленому чинним законодавством України.
– щороку звітує про свою роботу на загальній конференції закладу та по закінченню кожних трьох років з дня затвердження цього статуту перед Гощанською районною радою.
5.18. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
5.19. У гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор гімназії.
5.20. Педагогічна рада розглядає питання:
– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботі гімназії;
– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
– морального та матеріального заохочення учнів та педагогічних працівників гімназії.
5.21. Робота педагогічної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільність, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
5.22. У гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

6. Матеріально-технічна база гімназії
6.1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у власному балансі навчального закладу.
6.2. Майно гімназії є спільною власністю територіальних громад сіл селища Гощанського району і закріплюється за ним на правах оперативного управління. Здійснюючи оперативне управління, гімназія володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, учиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, установлених цим статутом.
6.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу у гімназії обладнано навчальні, а також комп’ютерний, медичний кабінети, спортивна зала, бібліотека, архів, їдальня, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.
6.6. Гімназія відповідно до чинного законодавства використовує земельну ділянку розміром 1,6 га, на якій розміщуються спортивні та географічні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
6.6. За рішенням власника гімназія може створити гуртожиток для учнів, які проживають за межами селища, та педагогічних працівників.

7. Фінансово-господарська діяльність
7.1. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради та інших нормативно-правових актів на основі його кошторису. Штатний розпис закладу розробляється на підставі Типових штатів і затверджуються відділом освіти райдержадміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.2. Джерелами формування кошторису гімназії є :
 кошти місцевого (районного) бюджету;
 кошти, отримані за надання платних послуг у відповідності до чинного законодавства України;
 доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 благодійні внески юридичних та фізичних осіб отримані у відповідності до чинного законодавства України;
 інші джерела, не заборонені законодавством.
7.3. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Заклад здійснює самостійний бухгалтерський облік.
7.5. Звітність про діяльність гімназії встановлюється відповідно до законодавства.
7.6. Кошти гімназії зберігаються на її рахунках у місцевому відділенні ДКУ і знаходяться в повному її розпорядженні. Невикористані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання гімназією розрахункових показників її розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.
7.7. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) гімназії можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси, тощо), методичної та науково-екпериментальної роботи.
7.8. Гімназія має право вирішувати такі питання в галузі організації та оплати праці:
– використовувати в господарській діяльності договірну й інші форми організації праці;
– передбачати у своєму кошторисі витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги своїм працівникам за рахунок коштів загального і спеціального фондів.
7.9. З метою стимулювання високоефективної творчої праці і педагогічного новаторства, виробничих досягнень керівників і педагогічних працівників можуть запроваджуватись надбавки до заробітної плати за рахунок коштів місцевого бюджету.

8. Міжнародне співробітництво
8.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми асоціаціями, навальними закладами.
8.2. Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями.

9. Контроль за діяльністю гімназії
9.1. Контроль за галузевою діяльністю гімназії здійснює відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації.
Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, інші органи управління освітою, Державна інспекція навчених закладів, Власник, відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації, санепідемстанція чи інший державний орган, який врегульовує питання санітарно-гігієнічних норм і правил.
9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є його атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням орану громадського самоврядування гімназії або відповідного органу управління освітою.
У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік.
9.4. Гімназія має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.
9.5. службові особи організацій та органів, що проводять перевірку закладу, несуть відповідальність за розголошення інформації, яка відноситься до категорії «Для службового користування».
9.6. Відносини гімназії з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих атків, які визначають компетенцію цих органів.
9.7. Контроль за ефективним використанням та збереженням майна гімназії здійснює Гощанська районна рада або уповноважений нею орган управління.

10. Реорганізація або ліквідація гімназії
10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає Власник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і допускається лише за згодою територіальної громади Гощанського району.
Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначенню Власником, або органом, що прийняв рішення про ліквідацію, у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.
10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.
10.4. Ліквідація гімназії відбувається у формі позбавлення його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

Заступник голови ради Ю. Буркалець