Розділ ‘Місія та завдання’

Місія та завдання

Місія Гощанської районної гімназії

Формування особистості випускника з якостями та компетенція ми, що забезпечують життєвий успіх у сучасному національному та глобальному суспільному просторі.

Мета діяльності гімназії

Задоволення потреби територіальної громади Гощанського району на освіту здібних і обдарованих дітей на рівні кращих освітніх стандартів та створення умов для всебічного розвитку особистості гімназиста.

Головні завдання гімназії:

– пошук і цілеспрямований відбір на навчання інтелектуально здібних та обдарованих дітей;
– створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного та фізичного розвитку гімназистів, забезпечення їх функціональної загальноосвітньої підготовки на рівні кращих державних стандартів загальної середньої освіти;
– виховання в учнів поваги до Конституції та Законів України, державних символів, прав і свобод людини та громадянина;
– формування та розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності, підготовленої до професійного самовизначення, конкурентоздатної на національному та європейському ринках праці;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів;
– розробка та апратація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання, здійснення просвітницької та видавничої роботи.