Розділ ‘Навчальний план’

Річний навчальний план на 2021-2022 навчальний рік

НАКАЗ про затвердження річного НП

Річний навчальний план на 2020-2021 навчальний рік

Річний навчальний план на 2020-2021 навчальний рік

Робочий навчальний план на 2019-2020 н.р.

Робочий навчальний план на 2019-2020 н.р.

Робочий навчальний план на 2018-2019 н.р.

Робочий навчальний план 2018-2019 н.р.

УВАГА!!!

I семестр – з  1 вересня по 30 грудня

2018 року

 

II семестр – з 15 січня по 25 травня

2019 р

Канікули

 

осінні – з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року

зимові – з 31 грудня до 14 січня 2019 року

весняні – з 25 по 31 березня 2019 року

Навчальний план

Режим роботи

Гощанської районної гімназії

на 2015-2016 навчальний рік

 

Структура навчального року: відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2015-2016 навчальний рік розпочнеться 1 вересня святом – Днем знань – і закінчується проведенням державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня до 26 грудня, ІІ семестр – з 11 січня до 27 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 26 жовтня до 02 листопада, зимові з 27 грудня до 10 січня, весняні з 27 березня до 03 квітня.

Законом України: «Про загальну середню освіту встановлено: у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня – 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики); І семестр – 80 днів, ІІ семестр – 88 днів».

Організовується п’ятиденка – 1-9 класи.

У гімназії навчається 342 учні. З них:

 • 1-й клас – 34
 • 2-й клас – 29
 • 3-й клас – 32
 • 4-й клас – 29

РАЗОМ – 124

 • 5 клас – 35
 • 6-й клас – 35
 • 7-й клас – 32
 • 8-й клас – 34
 • 9-й клас – 29

РАЗОМ – 165

 • 10-й клас – 29
 • 11-й клас – 24

РАЗОМ – 53

Навчальні заняття будуть здійснюватися в одну зміну з 08:30 до 14:50 год. Режим навчально-виховного процесу регулюється розкладом уроків, позакласних занять із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Для учнів 1-11 класів організована школа повного дня, яка працює з 08.00 до 17.00  год.

 • Курси за вибором, додаткові заняття і консультації з 15.00 год. щоденно.
 • У 1-11 класах з наповнюваністю більше 27 учнів при вивченні державної мови, іноземної мови, на заняттях з комп’ютерами, трудової професійної підготовки (5-7 класи), на уроках фізичної культури (10-11) класах передбачається поділ на дві групи (здійснюється відповідно до Нормативів порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).
  • При проведенні практичних занять інформатики з використанням комп’ютерів передбачається поділ на дві групи (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128).
  • При поглибленому вивченні іноземних мов передбачається поділ на три групи ( затверджено наказом МОН України від 20.02.2002 року №128)

Пояснювальна записка до робочих навчальних планів

Гощанської районної гімназії на 2015-2016 навчальний рік.

З метою створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії, з урахуванням наявності кадрового забезпечення в 2015-2016 н. р. в Гощанській гімназії продовжується:

 • математичний профіль;
 • біолого-хімічний профіль;
 • історичний профіль.

Робочі навчальні плани Гощанської гімназії на 2015-2016 навчальний рік розроблені на основі виконання Закону України «Про загальну середню освіту».

Для 1-4-х класів – за Типовим навчальним планом  спеціалізованої школи  з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземної мови (Додаток № 4 до наказу МОН молоді та спорту України від 10.06.2011 р. № 572), змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460.

Для 5-7 класів складений за Типовим навчальним загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженим наказом МОН молоді і спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (додаток № 8, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 664).

Для 8-9 класів складений за Типовим навчальним планом-схемою спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів (додаток № 22 до наказу № 66 від 05.02.2009 р., збірник наказів № 8, 2009 р.)

Для VІ(10) – VІІ(11) класів – використано Типовий навчальний план для профільного навчання ІІІ ступеня, (Додатки № 5, 6, 8), наказ МОН України   від 27.08.10 р. № 834 зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року № 657

Робочі навчальні плани узгоджені на педраді (протокол № 5 від 10.06.2015 р.)

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану школи

I ступеня

Робочий навчальний план для 1-4-х класів складений за Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом МОН молоді і спорту України   від 10.06.2011 р. № 572 (Додаток № 4), змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014  № 460

З урахуванням якісної підготовки до навчання запроваджені факультативи  «Планета міркувань» у 2-3 класах.

Для 1-4-х класів обрано курс «Образотворче мистецтво» за рахунок варіативної складової.

Робочий навчальний  план

 

ШКОЛИ  І  СТУПЕНЯ  З ПОГЛИБЛЕНИМ

ВИВЧЕННЯМ  ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

п\п

Навчальні  предмети Кількість годин на  тиждень  у  класах Разом
      1 /34       2 /29    3 /32   4 /29
Українська мова 7 7 7 7 28
Іноземна мова 3 3 3 4 13
Математика 4 4 4 4 16
Природознавство 2 2 2 2 8
Я у світі 1 1 2
Музичне мистецтво 1 1 1 1 4
Образотворче мистецтво +1 +1 +1 +1 +4
Трудове навчання 1 1 1 1 4
Інформатика 1 1 1 3
Основи здоров
’я
1 1 1 1 4
Фізична культура 3 3 3 3 12
РАЗОМ 22+1 23+1 24+1 25+1 94+4
Факультативв:

«Планета міркувань»

 

1 1

 

2

 

 

 

РАЗОМ 1 2 2 1 6
Поділи на групи:

Українська мова

Іноземна мова

Інформатика

 

7

6

 

 

4

6

1

 

3,5

6

1

 

3,5

8

1

РАЗОМ 13 11 10,5 12,5 47
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
Всього (без урахування поділу класів на групи). 23 25 26 26 100
ВСЬОГО 147

 

 

 

Директор гімназії                                       В.  Скоцик

 

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану школи

II ступеня

Для складання робочого навчального плану основної школи (8-9 класів) за основу взято Типовий навчальний план – схему спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіум, класів з поглибленим вивченням окремих предметів (Додаток № 22 до наказу № 66 від 05.02.2009 року). Збірник наказів № 8, 2009 рік.

Для 5-7 класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН молоді і спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (додаток № 8), зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 664.

Години варіативної складової у 8-9 кл. використано на додатковий час на навчальні предмети та курси за вибором: історичні постаті – 8 кл., географія Рівненської області (фізична, економічна) – 8-9 кл., практикум з правопису української мови – 8 клас, основи журналістики – 9 клас.

Перерозподілено години між навчальними предметами у 8-9 класах.

8 кл. – 1 год. трудового навчання – на  інформатику;  1 год. фізичної культури, 1 год. трудового навчання та 1 год. із варіативної складової – на іноземну мову.

9 кл. – 1 год. трудового навчання та 1 год. фізичної культури – на іноземну мову.

Години варіативної складової для 5-7 класів використано на вивчення спеціальних навчальних предметів:

у 5 класі – 2 год. на іноземну мову;

1 год. на образотворче мистецтво;

0,5 год. на етику;

у 6 класі – 3 год. на іноземну мову;

1 год. на образотворче мистецтво;

у 7 класі – 3 год. на іноземну мову;

1 год. на образотворче мистецтво.

Додатковий час на навчальні предмети:

у 5 класі – 2 год. на польську мову;

у 6 класі – 2 год. на польську мову,

0,5 год. на етику;

у 7 класі – 2 год. на польську та російську мови.

 

Робочий навчальний план гімназійних класів II ступеня

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 /35 6/35 7/32 8/34 9/29

 

разом
Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 13,5
Українська література 2 2 2 2 2 10
Іноземна мова 3 2 2 4+1 4 15+1
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10
Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія 1 1 1 1 4
Правознавство (практичний курс) 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 4
Художня культура 1 1
Математика 4 4 8
Алгебра 2 2 2 6
Геометрія 2 2 2 6
Природознавство 2 2
Біологія 2 2 2 3 9
Географія 2 2 1,5 1,5 7
Фізика 2 2 2 6
Хімія 1,5 2 2 5,5
Трудове навчання 2 2 1 5
Інформатика 1 1 1 1 1 5
Основи здоров’я 1 1 1 0,5 0,5 4
Фізична культура 3 3 3 2 2 13
Години на вивчення спец. нав. предметів  
Іноземна мова 2 3 3 8
Образотворче мист. 1 1 1 3
Етика 0,5 0,5+ 0,5+0,5
Польська, російська мови 2+ 2+ 2+ 6+
Разом 26+3+2   28,5+3+2 30+3+2 26,5+2+1+1 28,5+2 139,5+13+7
152,5+7

 

  5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
Варіативна складова Мат. Б-х. Іст. Мат. Б-х. Іст.
Додат. час на навчальні предмети, фа культ., індивід. заняття та консультації
Укр. мова 2 2
Математика 3 3
Біологія 1,5 1
Хімія 1,5 2
Фізика 0,5 0,5
Російська, польська мови 1 1 1 0,5
Істор. постаті 0,5
Географія Рівненської області (фізична, економічна) 0,5 0,5
Практикум з правопису укр. мови 1
Основи журналістики 1
Етика      
Варіативна складова 2 2,5 2 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5
РАЗОМ 33,5
Поділ на групи  
Укр. мова 3,5 3,5 2,5 2 2
2. Іноземна мова 10 10 10 10 8
3. Мова, що вивч. 2 2 2 1 0,5
4. Труд. навч. 2 2 1
5. Інформатика 1 1 1 2 2
РАЗОМ 81
6. Гранично допуст. навч. навантаження 28 31 32 34

 

34

 

7. Всього (без урахув. поділу класів на групи) 28 +3 31+3 32+3 32+2

 

32+2

 

ВСЬОГО 267

 

 

 

 

Директор гімназії                                                           В. Скоцик

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану III ступеня школи

VI (10) та VІІ (11) класів

 Робочий навчальний план складений на основі Типового навчального плану для профільного навчання загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня (Додатки № 5, 6, 8),  № 834 від 27.08.10 р. зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року № 657. Він забезпечить більш глибоку математичну, гуманітарну та природничу підготовку учнів для продовження освіти у вищих навчальних закладах і формування профільних інтересів.

Години варіативної складової використано для збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової: історії, української мови, математики, фізики, біології, хімії; запроваджено курси за вибором з креслення, географії, української мови, фізики.

У гімназії для учнів 10-11 класів запроваджено шестиденний робочий тиждень.

Робочий навчальний план для навчання в VІ(10) класі – 29 учнів

                          

                      профілі

 

Навчальні предмети

Інваріантна складова

Рівень стандарту Кількість годин на тиждень у класі Всього год. по предм. на клас

 

Мат. Біо.-хім. Істор.
Українська мова 1 +3 1+(1+3)
Українська література 2       2
Іноземна мова 3 3+6
Зарубіжна  література 1 +1 1+2
Історія України 1 +3 1+(1+3)
Всесвітня історія 1 +2 1+(1+2)
Правознавство 1       1
Художня культура 0,5       0,5
Алгебра 2 +3 +1 2+(2+3)+1
Геометрія 1 +3 +1 1+(1+3)+1
Біологія 1,5 +3,5 1,5+(1,5+3,5)
Географія 1,5       1,5
Фізика 2 +2 2+(2+2)
Хімія 1 +3 1+(1+3)
Інформатика/технології 2 +1 (2+2)+1
Фізична культура 2       2+2
Захист Вітчизни 1,5       1,5+1
Разом

 

25 +9 +8,5 +9                  74
 
Варіативна складова    
курси за вибором:    
укр. мова   1 1 2
фізика   1 1
географія 0,5 0,5
креслення 1 1
сучасна укр. літ. 1 1
іноземна мова 2 2 2 6
історія України 1 1
РАЗОМ   4 4,5 4                  12,5
Всього   13 13 13 39
Поділи на групи                                                                                                                                                         86,5
Українська мова 1  
Іноземна мова 6  
Зарубіжна  література 1  
Історія України 1  
Всесвітня історія 1  
Алгебра 2  
Геометрія 1  
Біологія 1,5  
Фізика 2  
Хімія 1  
Інформатика 2  
Захист Вітчизни 1  
Фізична культура 2  
РАЗОМ 22,5  
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33
Всього (без урахування поділу класу на групи)   38 38 38

 

Директор гімназії                                            В. Скоцик

 

Робочий навчальний план для навчання в VII (11) класі – 24 учнів

                           

                    профілі

Навчальні предмети

Інваріантна складова

Рівень стандарту Кількість годин на тиждень у класі Всього год. по предм. на клас

 

Мат. Біо.-хім. Істор.
Українська мова 1 +3 3+1
Українська література 2 2
Іноземна мова 3 3+6
Зарубіжна  література 1 +1 1+(1+1)
Історія України 1,5 +2,5 (1,5+2,5)+1,5
Всесвітня історія 1 +3 1+(1+3)
Економіка 1       1
Людина і світ 0,5 0,5
Художня культура 0,5       0,5
Алгебра 2 +3 +1 (2+3)+2+1
Геометрія 1 +3 +0,5 (1+3)+1+0,5
Астрономія 0,5       0,5
Біологія 1,5 +3,5 (1,5+3,5)+1,5
Фізика 2 +2 (2+2)+2
Хімія 1 +5 (1+5)+1
Екологія 0,5       0,5
Інформатика/технології 2 +1 (2+2)+1
Фізична культура 2       2
Захист Вітчизни 1,5       1,5+1,5
Разом

Варіативна складова

25,5 +9 +10 +9,5          74,5
 
курси за вибором:    
укр. мова 0,5 0,5 1
креслення 1 1
іноземна мова 2 2 2 6
психологія 1 1
РАЗОМ   3,5 2,5 3              9
Всього   12,5 12,5 12,5             37,5
Поділ на групи         83,5
Іноземна мова   6
Зарубіжна  література   1
Історія України   1,5
Всесвітня історія   1
Алгебра   2
Геометрія   1
Біологія   1,5
Фізика   2
Хімія   1
Інформатика   1
Захист Вітчизни   1,5
РАЗОМ   20,5
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33
Всього (без урахування поділу класу на групи)   38 38 38

 

Директор гімназії                                                      В. Скоцик