Перейти до контенту

Тренінг толерантного спілкування з учнями

Мета: розвивати навички взаємодії в групі  в процесі комунікації, формувати якості толерантності у взаємовідносинах учителя і  учня.

 

Вступ. 5хв.

Наш міні – тренінг має назву «Формування якостей толерантності  у взаємовідносинах учителя й учня». На нашому занятті  ми розглянемо питання взаємодії між людьми  за допомогою процесу комунікації, з`ясуємо, що заважає нам розуміти інших, навчимося як правильно спілкуватися з учнями на уроках, ознайомимося з поняттям толерантність і осмислимо, чому так важливо бути толерантним, навчимося знаходити вихід із складних та проблемних ситуацій, не загострюючи їх.

 

   Вправа «Діалог різними очима»  5 хв.

Присутнім пропонується готовий плакат на якому дві людини розглядають перевернуту цифру 6 . Відбувається   процес спілкування під час якого кожна сторона доводить своє бачення: 6 чи 9.

Запитання: Як ви гадаєте, чому не порозумілися ці двоє учасників тренінгу, адже вони дивилися на один малюнок?

Висновок: Впевненість, що ваша думка єдино правильна, небажання подивитись на ситуацію очима іншого –  найкоротший шлях до непорозуміння, а часто, навіть, і до конфлікту.

 

 Вправа «Мозковий штурм» 5 хв.

«Толерантна людина  – це…»

 

  Вправа «Інформаційне повідомлення»  10 хв.

Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 ст. У своєму «Трактаті про віротерпимість» відомий французький філософ Вольтер писав, що «безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети…»

Розуміння толерантності неоднакове в різних культурах, тому що залежить від історичного досвіду народів.

Поділ людей на толерантних і інотолерантних є досить умовним. Кожна людина в своєму житті здійснює як толерантні, так і інотолерантні вчинки.

 

  Вправа «Стереотипи»  10 хв.

Учасники тренінгу діляться на дві групи і надягають раніше заготовлені корони. Після чого кожна група виконує певне завдання.  Учасники групи мають відноситися один до одного відповідно ролі, написаної на короні.

Запитання:

«Як ви почувалися під час виконання вправи?»

«Чи впливають такі стереотипи на ваші взаємовідносини  з учнями?»

«Чи легко позбутися людині ярлика, якщо він вже почеплений?»

 

  Вправа «Австралійський дощ» 5 хв.

 

  Вправа « Я – повідомлення/ Ти – повідомлення» 15 хв.

Бути толерантним дуже важливо. Але толерантність, як пасивне сприйняття іншого немає сенсу. Важливо те, як проявляється толерантність у спілкуванні. Психологи умовно поділяють процес комунікації на два види: «Я-повідомлень» та «Ти – повідомлень».

«Я- висловлювання» мають на меті, що людина несе відповідальність за те, що вона говорить, за свої почуття. Вони не  націлені на те, щоб звинуватити іншого. При цьому людина висловлює  вголос розуміння стану партнера у зв’язку з проблемою, що виникла під час спілкування.

Ситуація  1.«Запізнення на урок».

Ситуація 2. «Учень не підготував домашнє завдання»

Ситуація 3. «Неохайний учень»

 

   Ти – повідомлення      Я – повідомлення
  1. Ти запізнився на урок.

 

 

 

 

 

  1. Ти не виконав домашнє завдання, не вивчив урок, не опрацював параграф.

 

 

 

  1. Ти мене дратуєш, коли я бачу безлад на твоїй парті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Я почав хвилюватись, що тебе немає в класі після дзвінка на урок.

 

 

 

  1. Я був впевнений, що ти обов’язково виконаєш домашнє завдання, вивчиш урок, опрацюєш параграф.

 

 

 

  1. Коли я заходжу в клас і бачу безлад на твоїй парті, у мене різко погіршується настрій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Пекло і рай» 5 хв.

Увазі учасників тренінгу пропонується притча про пекло і рай.

Висновок:

Бажаю, щоб ми завжди знаходили взаєморозуміння в процесі спілкування і вдома з рідними ,  і на роботі з колегами і учнями, і у повсякденному житті з різними людьми. Адже саме від нас залежить у що ми перетворимо своє життя: в пекло чи в рай.