Перейти до контенту

Пам’ятка читачу

Чого б  ти  не  навчався ,  ти  навчаєшся  для себе.                                                                                                                                                                 Петроній

Пам’ятка 1

         –   Пам’ятай :  читання  –  одне  з найважливіших завдань  у  самоосвіті,  ставитися  до нього   треба серйозно.

–   Внутрішньо  налаштуйся  на читання .  Не поспішай ,  не « ковтай » зміст  книжки,  читай  уважно, вдумливо,  намагайся  запам’ятати  прочитане.

–   Зміст  треба  осмислювати. Не можна  допускати  механічного  фіксування тексту.

–   Вчитися  читати  швидко,  не проговорюючи  про  себе, охоплюючи  поглядом цілі  фрази,  речення.

–    Для свідомого  сприймання  прочитай  передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй  заголовки.

–   Коли щось  незрозуміло, не   поспішай кликати  на  допомогу  інших. Спочатку спробуй  самостійно  розібратися. Користуйся словниками, довідниками.

–   Роби помітки, виписки ,  за потреби склади план (тези , конспект).

–    Найцікавіше  запам’ятай. Порівнюй прочитане  з уже відомими  фактами,  знайди  йому  місце в системі знань.

–   Прочитавши книжку , обміняйся думками і  враженнями про неї з друзями, дай оцінку.  Згадай  головні  образи , подій, думки.

–     Порівнюй свою думку  про книжку  з відгуками і рецензіями на неї:  один розум добре,  а колективний – краще.

–  Зроби відповідні  записи  про книжку в читацькому  щоденнику.

Не читай усі  книжки  на один лад. Спосіб читання має відповідати  меті  читання.

 

Види  читання

Читання –  перегляд.

Дає загальне  уявлення  про  зміст книжки за допомогою: титульного аркуша, анотації, заголовка книжки, змісту, передмови, післямови.

 Повне  читання.

Уважно прочитують увесь текст, але  при цьому не  роблять  ніяких  записів.

Вибіркове читання.

Зосереджено читають окремі місця.

Поглиблене читання.

Уявляють  та засвоюють прочитане.

Читаючи, роблять  різні виписки.

Обмірковують, чого  нового навчила книжка.

 Під час читання  художніх творів

Читай уважно, зосереджено, нічого не пропускаючи.

 • Осмислюй прочитане, перечитуй ще раз епізоди, які тебе  схвилювали.
 • Уявляй  зображені автором картини.
 • Співпереживай  разом з героями книжки.
 • Стеж за мовою, зверни  увагу  на особливості  побудови твору.
 • Не читай  швидко, поверхнево, « ковтаючи»,  поверхневе  читання  послаблює пам’ять.

 

                Пам’ятка   2

                  Як читати  газету    

 • Читай газети щодня. Газети  допоможуть  тобі  дізнатися  про найважливіші  події,      що  відбуваються  в світі, про  життя і справи твоїх однолітків, які  живуть у нашій країні  та за кордоном.
 • Починай читання газет з перегляду заголовків усіх статей.  Це  допоможе тобі  вибрати   потрібний важливий і цікавий  для тебе  матеріал.
 • Обов’язково уважно ознайомся  з передовою статтею,  де стисло сформульовано  найактуальніші сьогоденні завдання.
 • Звертай увагу на незрозумілі  слова, їх  пояснення  знайдеш у словнику або  спитай у вчителя, бібліотекаря.
 • Читай кожну статтю уважно, визнаючи, що в  ній головне і чого вона вчить.
 • Читаючи газету, користуйся картою,  знаходь на  ній місця, про які  йдеться в номері.
 • Роби вирізки зі статей, що особливо тебе  цікавлять, складай  їх   у спеціальну папку.
 • Організуй у класі  бесіду  чи виступ на  основі зібраного тобою матеріалу.
 • Візьми книжку про те, що особливо зацікавило  тебе під час  читання газети.

Пам’ятка  3

 Як працювати  з книжкою:

 1. Для загального ознайомлення  зі змістом  книжки необхідно;

а )  прочитати  титульну сторінку – прізвище  автора , заголовок. рік  видання;

б)   прочитати  анотацію  (стислу  інформацію про книжку), вміщену або в кінці книжки, або  після титульної сторінки;

в)  уважно  ознайомитися зі змістом книжки;

г) прочитати  передмову   або  вступ до неї.

 1. Під час  читання  слід звернути  увагу на :

а)  назви окремих  розділів, частин,  параграфів тощо;

б)  вдумливо ставитися до слів  і словосполучень,  виділених  різними шрифтами ( розрядкою, курсивом,  напівжирним тощо);

в) з’ясувати  значення  незрозумілих  слів  за  допомогою  словників та енциклопедій ;

г) звернути  увагу  на  посилення (позначені  зірочкою або  цифрою) і зразу  ж уважно прочитати  пояснення  (внизу сторінки або  вкінці  книжки).

 1. Для засвоєння  змісту  прочитаного  необхідно :

а)  поділити   прочитаний  матеріал  на частини, визначити   в них найголовніше;

б)  скласти  план  (простий , складний ),  тематичні виписки,  тези  або конспект.

                                                         Пам’ятка  4     

Як   самостійно   працювати   з підручником:

 • Прочитай увесь  заданий текст,  глибоко вдумуючись у його зміст.
 • Працюй завжди  з ручкою  або олівцем у руках.
 • Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.
 • Поділи думки текст на частини  і  знайди головну   думку.
 • Читаючи текст , пов’язуй його з часом, картою, графіками, схемами підручника.
 • Порівнюй , зіставляй вивчений матеріал, факти , явища з іншими.
 • Складай стислий  усний  письмовий   план прочитаного.
 • Намагайся в тексті знайти  відповідь  на  кожне  запитання , наведене наприкінці параграфа.
 • Привчай себе до  самоконтролю: обов’язково  перекажи  вголос  або  подумки  заданий матеріал, спочатку частинами,  а потім весь  параграф.  Роби це так,  щоб словам було тісно, а думкам – просторо.
 • Завжди виконуй домашні  завдання.
 • Долай труднощі, а не тікай від них .Працюй  над  книжкою систематично і наполегливо.