Перейти до контенту

Обдаровані діти

Психолого – педагогічна просвіта батьків

     Мета: розширення уявлень про природу і прояви обдарованості, особливості навчання і виховання обдарованих дітей.

Дорослі не завжди правильно уявляють психологічні особливості обдарованих дітей. Слід звернути увагу на таке:

 

-Ранніми проявами обдарованості є швидке оволодіння малюком  мовою і великий обсяг словникового запасу, надзвичайна і невгамована пізнавальна активність, дослідницький інтерес, постійні запитання: «Чому?», «Для чого?», «Як?», здатність просте­жувати причинно-наслідкові зв’язки, відмінна пам’ять, потяг до самостійності і творчості, підвищена концентрація уваги. Цікаво, що вже в 3 роки такі діти можуть стежити одночасно за двома або більше об’єктами. В 3—4 роки вони вже читають, рахують,багато чим захоплюються.

  • Якщо раніше говорили, що обдаровані діти— фізично слабші, то дослідження останніх років доводять, що такі діти мають значні переваги над своїми ровесниками. Вони раніше починають ходити і говорити, вирізняються кращим фізичним розвитком, досить комунікабельні, мають різноманітні інте­реси, яскраві уподобання, швидше і легше сприймають нову інформацію, помічають взаємозв’язки між окремими явища­ми.
  • Обдаровані діти здатні до абстрактного мислення і мають виняткову здатність робити свої самостійні висновки, вони кміт­ливі, а їхні інтереси виходять за межі того, що цікавить їхніх ро­весників. Найчастіше вони прагнуть до спілкування з батьками, з інтелектуально розвиненішими ровесниками чи зі старшими за віком дітьми.

Отже, характерними особливостями обдарованих дітей є ви­сока пізнавальна активність і розвинутий інтелект, що виходить за межі вікових особливостей; багата фантазія, винахідливість, емоційна безпосередність, розвинуте почуття гумору, гостра реак­ція на несправедливість; їм властивий високий енергетичний рі­вень, чітка моторна координація, фізична стабільність. Виникає питання: що робити з такою дитиною — пустити на самоплин її здібності, покладаючись на те, що згодом вони розвинуться самі, чи створювати для цього відповідні умови?